Ny skötselentreprenör

Category : Information , Nyheter

Från och med 1 juni 2020, så anlitas Driftia för fastightesskötsel i våra hus.

Alla medlemmar ska ha fått information i postlådan om det och lappar finns på anslagstavlorna. Här är informationen igen:

Felanmälan på webben www.driftia.se, felanmälan per telefon 08-744 44 33 (vardagar 8:00–16:00). Vid akuta åtgärder utanför kontorstid: 08-744 09 50.

Fastighetsskötare kommer att besöka fastigheten för allmän tiillsyn, skötsel och eventuellt reparationer minst 1 gång varannan vecka.